LOG IND     UDSKRIV     SEND

>

Aktuelle arrangementer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglige artikler

FM Update


FORSIDE

DFM NETVÆRKS ÅRSKONFERENCE

AKTUELLE ARRANGEMENTER

DRIFTSHERREPRISEN

BLIV MEDLEM AF DFM NETVÆRK

OM DFM NETVÆRK

ARTIKLER

DFM NETVÆRKS UDVALG

NETVÆRK

OM FM - FACILITIES MANAGEMENT

FM - LITTERATUR

FM EFTERUDDANNELSE

DFM BENCHMARKING

KONTAKT

KUN FOR MEDLEMMER AF DFM NETVÆRKNetværk i netværket

DFM netværks medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværksgruppen giver dit et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din dagligdag. Det får du mulighed for via vores netværk i netværket.

Alle netværk faciliteres af fagpersoner, som kan sparre med deltagerne, ligesom der lægges op til gensidig sparring og videndeling mellem gruppens medlemmer. Det er vigtigt for os, at du oplever, at du kan koncentrer dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken.

Det er deltagerne, der definerer indholdet på møderne, der forventes at finde sted på medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag.


AKTIVE NETVÆRK:


FM ledere

Et solidt netværk af kolleger på sammen ledelsesmæssige niveau som dig selv kan give dig gode inputs og adgang til løbende sparring om dine udfordringer.
Du bliver helt enkelt en bedre leder, når du får et nyt inspirerende bud på dine udfordringer, fra et medlem af dit fortrolige faglige netværk. Og ofte kan kolleger udefra se noget, som du ikke selv kan se, fordi du er for tæt på situationen.
Formål
Målet med møderne er, at gøre deltagerne bedre til at håndtere de le ...

Many Ways of Working – udvikling af arbejdspladsen

Vi opretter nu et nyt netværk, der skal arbejde med spacemanagement ud fra bl.a. forretningsmæssige perspektiver. Stadigt flere arbejder med nye måder at indrette kontorarbejdspladserne på – nogle for at udnytte arealerne bedre, andre for at opnå bedre rammer for de ansattes arbejde.
Formålet med netværket er at kombinere viden og erfaring indenfor det indretningsmæssige og de arbejdsmæssige gevinster med tilsvarende viden og erfaring inde ...

FM - Contract Management

Flere og flere outsourcer FM ydelser. Enten i fuld skala eller dele af ydelsen. FM Contract Management er en netværksgruppe for dig, som har ansvaret for outsourcerede FM-ydelser og kontraktstyringen af disse. At sikre at organisationen får det bedste ud af sin leverandør – både i forhold til leverancer, samarbejde og udvikling – er en helt anden opgave end at arbejde sammen med egne medarbejdere og andre afdelinger internt.
Organisationens egen tekniske og operat ...

Head of FM

Henvender sig til den øverst ansvarlige FM-leder i organisationen. Vi beskæftiger os med emner, som tager afsæt i medlemmerne behov, men fortrinsvis på det ledelsesmæssige, strategiske- og organisatoriske områder.
Du får faglig sparring med andre FM-ledere på strategisk niveau.
Du bliver en del af et netværk, som du på et fortroligt plan kan sparre med omkring bl.a.
- Bruger du pengene rigtigt i forhold til den service der leveres
- Betaler du for meget for d ...

FM In-Novation

Vil du være med i et innovativt netværk?
DFM har omdannet nogle af sine netværk og starter nu et faciliteret netværk op, der skal arbejde med innovation inden for FM.
Det ligger i navnet In-Novation, at at netværket skal tage fat i alle de nye tendenser, der påvirker FM, og første tema, som sættes på dagsordenen den 10. november er:
”Er deleøkonomi realitet eller bullschit – og kommer deleøkonomien til at påvirke dit arbejde som FM-er?”
Anna Stærmose fr ...

FM netværk Danske Hospitaler

Netværket samler FM-ledere fra hospitalssektoren. Hospitalernes driftsopgave adskiller sig på mange områder fra opgaven i andre sektorer.
Både på det strategiske, på det taktiske og på det operationelle område.
Desværre er der ikke formel udveksling af viden og erfaringer mellem Facilities Managere på hospitalerne. En gruppe bestående af syv
danske hospitaler har, i samarbejde med Dansk Facilities Management netværk, taget initiativ til at etablere en eks ...

DFM netværk - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98