LOG IND     UDSKRIV     SEND

>

Aktuelle arrangementer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglige artikler

FM Update


FORSIDE

DFM NETVÆRKS ÅRSKONFERENCE

AKTUELLE ARRANGEMENTER

DRIFTSHERREPRISEN

BLIV MEDLEM AF DFM NETVÆRK

OM DFM NETVÆRK

ARTIKLER

DFM NETVÆRKS UDVALG

NETVÆRK

OM FM - FACILITIES MANAGEMENT

FM - LITTERATUR

FM EFTERUDDANNELSE

DFM BENCHMARKING

KONTAKT

KUN FOR MEDLEMMER AF DFM NETVÆRKARTIKLER


EY kortlægger kommunal FM: Der kan spares 3,4 mia. kr.

Af: Svend Bie, direktør DFM netværk
EY har netop afleveret den mest omfattende analyse af facilities management i de danske kommuner nogensinde og den korte historie lyder: FM koster 15 mia. kr. om året i de 98 kommuner, og der kan spares 3,4 mia. kr., men det kræver at kommunerne udvikler ”modne” FM organisationer, der kan arbejde professionelt og strategisk ud fra kerneforretningens strategi og vision.
Rapporten går heldigvis ...

Center for Ejendomme: nyt center i drift

Af: Mogens Kornbo og Susanne Balslev Nielsen, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden
Første januar 2017 var den officielle åbningsdag for Center for Ejendomme (CEJ), der er Region Hovedstadens nye organisatoriske enhed til at skabe, drive og optimere regionens fysiske rammer og relaterede ejendomsservices. ...

Hvad kommer til at præge FM i 2017?

Af: Karina Lykkegaard, DFM netværk
Traditionen tro inviterede vi 2 indlægsholdere til at fortælle os hvilke trends og tendenser, vi skal holde øje med i 2017 på vores nytårskur. Vi kunne byde velkommen til 50 veloplagte medlemmer og rundede eftermiddagen af med et glas bobler og en forfriskning.
Eftermiddagens første indlæg kom fra Kati Barklund fra i Coor. Kati arbejder bl.a. med at arbejde med organisationen på et strategisk plan. Kati kom med h ...

FM indgår i fire ud af ti offentlige innovationsprojekter

Af Svend Bie, DFM Netværk
Den offentlige innovation er i 2016 kortlagt for første gang af Center for Offentlig Innovation, der i Innovationsbarometeret præsenterer den første samlede oversigt over offentlig innovation. Det er ikke muligt at gå ind i de enkelte projekter, men rapporten præsenterer 37 eksempler på offentlig innovation og godt en fjerdedel af disse handler om Facilities Management området.
Undersøgelsen er base ...

HR og FM skal arbejde tættere sammen

Hvis HR og FM bliver bedre til at arbejde sammen, kan de hjælpe hinanden med samle opgaver op med strategisk betydning for virksomheden. Opgaver, der i dag falder mellem to stole, ligesom ”gråzonen” skaber uklarhed. FM og HR skal som minimum blive bedre til at konsultere hinanden, skriver Ella van Leeuwen, Holland, i EuroFM Insight, der er Euro FM’s kvartalsmagasin.
DFM Netværk er medlem af EuroFM og du kan derfor læse i Insight her – ligesom du er vand ...

Er din FM organisation en stab eller en linjefunktion?

Af: Svend Bie, DFM netværk
Har du overvejet, om din FM organisationen i din virksomhed er en linje eller en stabsfunktion? Mange, jeg stiller dét spørgsmål, har ikke svaret på rede hånd, og det er måske meget naturligt al den stund, at opdelingen i linje og stab ikke har samme betydning i organisationsverdenen som tidligere.
Men der kan faktisk være god grund til at spekulere lidt over begreberne stab contra linje – og hvor man ...

FM-systemer: Hvad er temperaturen i din organisation?

Af: Karina Lykkegaard DFM netværk
Digitalisering har i en lang årrække været en betingelse for udvikling i mange organisationer. Der er en tendens til, at FM-systemer italesættes som en løsning, der kan understøtte FM-organisationens behov og samtidig give mulighed for optimering af FM – både i tid og i penge.
Der er ingen tvivl om, at et solidt og velfungerende FM-system er løsningen, men det er (som med alle andre IT-projekter ...

Servicedesing: Et effektivt værktøj for FM-eren

Af Kit Lykketoft og Anders Skovgaard-Petersen, Workz
Den 1. november 2016 havde DFM netværk inviteret Workz til at præsentere servicedesign for foreningens medlemmer. Formålet med dagen var, at deltagerne skulle inspireres til, hvad servicedesign kan bidrage med i Facilities Managements kerneydelser samt at se på, hvordan tilgangen kan bidrage til at knytte Facilities Management tættere på den samlede forretning. På dagen gennemgik vi sammen ...

Topledelsens strategiske sparringspartner – er du en af dem?

Af: Karina Lykkegaard, DFM netværk
Som FM-er besidder man et af de bredeste forretningsområder i organisationen. Det kræver en helhedstænkning, forretningsforståelse og evnen til at kende alle hjørner af organisationen. Derfor kan FM chefen have afgørende indflydelse på organisationens præstationsevne. Men hvordan ser organisationen på FM?
Fungerer FM som en strategisk partner, eller udfører den først og fremmest operatio ...

Hvorfor er optimering og effektivisering blevet skræmme ord?

Af: Kion Schmeltzer, LSV Group
Vi kan ikke undgå at støde på dem i medierne, hver dag er der artikler, blogs og indlæg om dem, alle virksomheder taler om dem og det er på en sådan måde, at de skræmmer os - ordrende optimering og effektivisering.
Optimering og effektivisering er blevet synonymer på mere arbejde
færre hænder til det samme arbejde og fyringer. Vi er blevet bange for disse begreber, der flyder ind over de f ...

Behov for 4250 flere ejendomsadministratorer på 10 år

Af: Svend Bie, direktør, DFM netværk
Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at der er brug for 4250 flere ejendomsadministratorer over de næste 10 år. Formanden for foreningens administratorsektion, Henrik Dahl Jeppesen, siger til Børsen i dag, at foreningen forventer at antallet af ejendomsadministratorer vil vokse til ca. 10.700 over de næste ti år, og da der i samme periode forventes at 2.100 administratorer vil gå på pension, så skal ...

Hvorfor ikke udnytte det økonomiske potentiale i energibesparelser?

Af: Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen
I Danmark har vi tradition for at tænke i simpel tilbagebetalingstid, når vi investerer i energibesparelser i bygninger og teknologiske løsninger.
Det betyder faktisk, at vi ikke udnytter det reelle økonomiske potentiale, der ligger i at tænke besparelserne under ét, ligesom en række besparelser aldrig bliver opnået, fordi de isoleret set er økonomisk urentable. ...

Et hus er ikke bare et hus

Af: Karina Lykkegaard, DFM netværk
Et hus er ikke bare en vigtig del af virksomhedens identitet. Huset er også rammerne for arbejdet med de udfordringer virksomhederne tumler med kundefokus, effektivisering, sikkerhed, samarbejde på tværs af faggrupper eller noget helt andet. FM kan være en vigtig medspiller, der byder ind med løsninger der rækker ud over funktionens ansvarsområder.
Servicedesign er en metode der tager udgangspunkt i de kontaktflader, som ...

”Er ægte partnerskab mellem leverandør og driftsherre overhovedet muligt”

Af: Svend Bie, direktør DFM Netværk
Er et ægte partnerskab overhovedet muligt, når den ene part står med pengene og den anden står med ydelsen? Det var temaet på et af vores faciliterede netværksmøder. Og det viste sig hurtigt, at der er fortalere for både synspunktet at partner skab i bund og grund er ”bullshit” og at partnerskab både er reelt og værdiskabende, hvis man investerer de kræfter der skal til, for at fly ...

Aktuelle opgaver og udfordringer anno 2016

De nyeste forskningsresultater fra europæiske FM forskere
Kunne du ikke deltage i den europæiske FM konference EFMC2016, og du er sulten efter videnskab og FM, så er denne publikation relevant og helt gratis.
22 artikler om aktuelle og væsentlige udfordringer for FM professionelle anno 2016. ...

Spørg hvorfor

Af Jan Aagaard
Det er nemt at svare på, hvad vi laver og hvordan, vi gør det – men hvorfor? Det er det vigtigste spørgsmål, når man over for direktionen skal argumentere for projekter eller forsvare budgetter.
Hvorfor ikke bare skære 20 procent af FM-budgettet? Kan du svare din chef på, hvorfor det er en dårlig idé?
Hvis ikke, så er det på høje tide, at du spørger dig selv, hvorfor din afdeling egentligt eksisterer og beskæftiger sig med FM. ”Hvorfor?” er det sv ...

Nu klæder vi os da pænere - 25 år med nye måder at arbejde på

Af: Stenn Enrico Andersen, direktør, arkitekt MAA, Intl. Assoc. AIA, PLH Arkitekter
Indretning af arbejdspladser - workplace design - er langt fra blot et spørgsmål om at vælge nye møbler og fordele pladsen mellem afdelinger og medarbejderne. Workplace design er et vigtigt og virkningsfuldt redskab, som stadig flere virksomheder anvender til at øge produktivitet, videndeling og trivslen blandt medarbejdere, mindske stress og st ...

Hvad har din direktion i øjet for tiden?

Af: Svend Bie, direktør, DFM netværk
”Hvad mener du om verdenssituationen”, spørger en af Storm P. figurer. ”ikke noget. Jeg har en flue i øjet”, svarer den anden.
Hvad din direktion har i øjet for tiden, ved du bedst selv, men skal man generalisere, så tænker enhver administrerende direktør ifølge professor Dean Kashiwagi, Arizona State University, kun på tre ting: ”præstationsevne, markedsandel og pris”. Kashiwagi var i Danmark i maj og tal ...

Helhedsorienterede nøgletal som udviklingspotentiale

Af: Hanne Ullum, Bygherreforeningen
Hvordan kan man med nøgletal sætte fokus på nye måder at udvikle rum for kultur?
Både tidligere rapporter og projekter peger på et behov for at indsamle mere viden om ejendomsområdet – både på det offentlige og det private område, men også på at udvikle fælles definitioner for nøgletal og datastrukturer, så man kan sammenligne sig med andre bygningsejere. ...

Big Data er fantastisk ... men

Af: Svend Bie, direktør DFM netværk
Big Data er en fantastisk mulighed for facilities management. Men inden begejstring løber af med folk, skal man lige overveje den formel, som Per Østergaard Jacobsen med et smil på læben præsenterede på DFM netværk og CBS’s Big Data seminar på Roskilde festivalen:
Gamle organisationer + ny teknolig = meget dyre gamle organisationer
Hvis man ikke er klar til at bruge den nye teknologi til at tænke sin organisa ...

Nudging der virker!

Af: Jesper Andersen
Hver morgen skyller en bølge af 7-800 cykler ind over Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Tidligere blev de parkeret alle vegne – også foran nødudgange og på de blindes taktile linjer. Nu har to studerende bidraget til at løse problemet ved hjælp af nudging, altså små venlige puf, der gør det lettere at parkere korrekt. ...

Mærk dit touch point

Af: Jan Aagaard
Godt 1.000 medarbejdere i Nordea modtager med jævne mellemrum et elektronisk spørgeskema med spørgsmål om, hvordan de oplever forskellige situationer i løbet af dagligdagen på deres arbejdsplads. Hvor tilfredse er de fx med at være i bygningen? Med at sidde i mødelokalet? Med frokosten? Og med kaffeautomaten?
I Nordea måler man jævnligt medarbejdernes tilfredshed med FM-leverancerne fra ISS og justerer leverancerne på den baggrund. Systemet er by ...

Fleksible kontorer giver mange fordele

Af: Karina Lykkegaard, DFM netværk
Kontorlejemålet, er en ressourcekrævende post, ved at dele omkostningerne op blandt mange virksomheder, opnås der store besparelser for den enkelte virksomhed. Det giver virksomhederne en bedre udnyttelse af ressourcerne, giver fleksibilitet og gør det muligt for mindre virksomheder, at have et professionelt set up i kraft af reception, mødelokaler, kantiner m.m. ...

Sæt klare krav og få brugbar driftsdata

Af: Karina Lykkegaard, DFM netværk
Der er ingen tvivl om, at det er sund fornuft, at vores byggerier er digitale - og
det er heller ikke svært at se gevinsten. En (i FM verdenen) velkendt tommelfingerregel er, at driften af bygningen koster 20 gange så meget som at bygge, derfor har driftsherren udsigt til de største besparelser ved det digitale byggeri. ...

Merværdi for rigtige mennesker!

Af: Per Anker Jensen, CFM, DTU & Theo van der Voordt, Delft University of Technology
I de seneste år har vi set en stigende interesse for merværdi som koncept inden for Facilities Management (FM), og for hvordan man skaber og måler merværdi. Der anvendes et væld af forskellige betegnelser og definitioner, og der opereres med mange forskellige typer af merværdi, såsom brugsværdi, kundeværdi, økonomisk værdi, miljømæssig værdi, kulturel værdi og relationel væ ...

Kom i gang med det store dataeksperiment

Af: Jan Aagaard, journalist, Aaagaard kommunikation
Big Data er et af tidens store mantraer, og de store datamængder, som kan indsamles i bygninger, rummer store muligheder for FM-organisationerne. Men hvordan kommer man i gang med at indsamle og bruge data?
Det behøver faktisk ikke være så svært. Det fortalte Flemming Adsersen fra NNIT og Anders Kofod-Petersen fra Alexandra Instituttet i deres fælles oplæg på DFM netværks årskonference 2016 ...

Der kommer cookies i FM

Af: Karina Lykkegaard, DFM netværk
Vi er en branche, som er rigtig glad for data. Vi er sikre i sagen, når vi taler om hård FM – det er ting vi kan se, veje og måle. Vi kan forholde os til forbrug af strøm, prisen på en renovering eller rengøring pr. M². Det kan vi fordi vi har data på det, og er stive i den disciplin. Når vi kommer over i blød FM, afløses vores selvsikkerhed ofte med fornemmelser erfaring og holdninger.
Vi mangler data, for det er svært at ...

Kommunal ejendomsadministration: Aktuel status og tendenser

– aktuel status og tendenser i 63 af Danmarks kommuner
Af: Peter Juul Andersen, Manager, BDO Kommunernes Revision
De få kommuner, der har bibeholdt en decentral drift af kommunens ejendomme, er typisk tilfredse med både pris og kvalitet, man har alligevel planer om en centralisering. Cirka otte ud af 10 kommuner er tilfredse med pris og kvalitet på ejendomsområdet. Blandt kommuner med en forvalterstruktur ønsker man at bevæ ...

FM som forandringsagent

Af Jan Aagaard, journalist, Aagaard Kommunikation
Et projekt med fysiske ændringer i det internationale postcenter ved Københavns Lufthavn har reduceret sygefraværet, forbedret produktiviteten og ført til ændringer i kulturen på arbejdspladsen. ...

Fremtidens arbejdsplads

Af: Eva Bjerrum
Distinguished Organisation Analyst, New Ways of Working, Alexandra Instituttet A/S
Arbejdsmæssige tendenser – hvordan arbejder vi i fremtiden?
I en globaliseret verden med stor konkurrence og en høj forandringstakt er det nødvendigt med innovation, og her er det en kritisk faktor at have de bedste medarbejdere. Virksomheder skal tilpasse sig skiftende markeder, forskellige økonomiske strukturer og politiske strømninger. ...

Er du klar til at ”disrupte” din FM organisation?

Af: Svend Bie, direktør DFM netværk
Disruption er et af øjeblikkets modeord i ledelsesverdenen og står for den situation, at den kontinuerte forretningsudvikling og produktivitetsstigning ikke længere slår til, fordi vilkårene for din forretning bliver fuldstændig vendt på hovedet af enten dig selv, konkurrenter, teknologi, markedsadgang eller andre voldsomme ændringer i grundvilkårene for forretningen. ...

DFM netværk - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98